UsynligO er en app som gjør o-løyper tilgjengelig året rundt, uten at det trenger å være skjermer i skogen. Se dokument her og usynligos hjemmeside her for mer info.