Aktivitetsavgiften i Indre Østfold OK i 2022 er: 
Barn, ungdom og studenter: kr. 200
voksne: kr. 300

familie: kr. 500