Oppdatering 08.04.2020

IØOK har avtale med Nordli Sport om kjøp av Swenor lykter. 

Avtalen gjelder i 2020/2021.

Swenor F1v3: 6000,- -30% 4200,-
Swenor F2v2 4000,- -30% 2800,-
Batteri F2 lykt 800,- -30% 560,-
Batteri F1 lykt 1600,- -30% 1120,-
Lader F2 lykt 400,- -30% 280,-
Lader F1 lykt 800,- -30% 560,-
Batterivest 200,-

Event. frakt: 100,-

Adresse: Nordli Sport, Trøskeholtet 3, 1708 Sarpsborg, tlf. 69 13 01 40