Høytorp opp i 2020 avlyses på grunn av koronasituasjonen.