2016
Protokoll årsmøte 15.03.2016 - inkludert tillitsvalgte i 2016 - her
Årsberetninger for 2015 her

2017
Protokoll årsmøte 21.03.2017 - inkludert tillitsvalgte i 2017 her
Årsberetninger for 2016 her


2018
Protokoll årsmøte 20.03.2018 - inkludert tillitsvalgte i 2018 her
Årsberetninger 2017 her
Regnskap 2017 her
Budsjett 2018 her

2019
Protokoll årsmøte 26.03.2019 - inkludert tillitsvalgte i 2019 her
Årsberetninger 2018 her

2020
Protokoll årsmøte 26.05.2020 - inkludert tillitsvalgte i 2020 her
Årsberetninger 2019 her

2021
Tidspunkt for årsmøtet er ikke bestemt ennå, er utsatt på grunn av smittevernreglene. Blir avholdt så snart det er mulig. Kommentarer til beretningene kan sendes til styret.
Forslag styrets beretning her.
Forslag sportslig oppsummering her.
Forslag beretning stolpejakt her.
Regnskap 2020 her.
Forslag budsjett 2021 her.
Protokoll fra årsmøte 01.06.2021 - inkludert tillitsvalgte i 2021 her

2022
Protokoll årsmøte 22.03.2022 her
Styrets beretning 2021 her
Sportslig oppsummering 2021 her
Regnskap 2021 her
Budsjett 2022 her


2023
Protokoll årsmøte her
Styrets beretning 2022 her
Sportslig oppsummering 2022 her
Årsberetning Stolpejakten 2022 her
Regnskap 2022 her
Budsjett 2023 her